ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ 052/615 942
 

Комплект дезинфектанти

Дезинфектант за повърхности + Дезинфектант за ръце
Базова цена с данък
Продажна цена 13,40 лв
Обща сума:13,40 лв
Отстъпка:-1,50 лв
Данък:
Единична цена :
Изберете вариант

RALEX /Ралекс/- дезинфектант за повърхности без отмиване 0.750мл.
Почиства и дезинфекцира водоустойчиви повърхности. Биоцид с бактерицидно, вирусоцидно и фунгицидно действие: за почистване и дезинфекция на повърхности в бита, здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение, фармацевтична и козметична промишленост; обекти за производство и търговия с храни, включително кухненски съдове; транспортни средства, включително за превоз на животни и храни.
Дезинфектантът не е предназначен за пряка употреба върху хора или животни.

Начин на употреба: Готов за употреба /без разреждане/ чрез впръскване с механична помпа или чрез забърсване до пълно омокряне на желаната повърхност. Без разреждане с време на въздействие 2 минути. След изтичане на времето на въздействие, третираните повърхности не се изплакват.

Разфасовка: 750 мл.

-----------------------------------------

RALEX /Ралекс/- дезинфектант за ръце 0.500мл.
Биоцид с бактерицидно,вкл. туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие за: хигиенна десинфекция на ръце в лечебни и здравни заведения, в обекти за търговия и производство на храни и напитки, в обекти с обществено предназначение - хотели, детски ясли, детски градини, училища, социални домове, домове за възрастни хора, фармацевтичката и козметичната промишленост, за дезинфекция на ръце във ветеринарната практика и в бита, и хирургична дезинфекция на ръце.

Начин на употреба: Биоцидният гел се прилага неразреден.
Хигиенна дезинфекция - върху ръцете се нанася достатъчно количество биоцид за пълно овлажняване на кожата; ръцете се обтриват в продължение на 30 секунди /балтерициден и фунгициден ефект/ и в продължение на 60секунди /туберколоциден и вирусоциден ефект/, като се обръща специално внимание на кожата под ноктите, между пръстите и на сгъвките на дланта. За цялото време на експозицията, ръцете трябва да са добре навлажнени. След края на дезинфекцията, ръцете не се изплакват.
Хирургична дезинфекция - ръцете се измиват с вода и сапун, съгласно инструкциите на лечебното заведение; биоцидът се напръсква и се втрива в кожата двукратно до пълно овлажняване при време на въздействие 5 минути (3минути + 2минути). За цялото време на експозицията, ръцете трябва да са добре навлажнени. Особено внимание се обръща на кожата под ноктите, на ложето на ноктите, между пръстите и на сгъвките на дланта. След края на дезинфекцията, ръцете не се изплакват.

Разфасовка: 500 мл.

Базова цена с такса:
Цена: 6,90 лв
Обща сума:6,90 лв
Отстъпка:
Данък:
Единична цена :

Количка

© 2008-2022 "Тони Клийн" ООД Производител на торбички за прахосмукачки и дистрибутор на машини, препарати и консумативи за професионално почистване Телефон за информация 052/615-942

Тони Клийн